Toiminta

Yhdessä tekemisen iloa sessareissa!

Suurin osa Track Factoryn työpajoista toteutetaan sessari-periaattella. Sessaroinnissa ajatuksena on kokoontua yhteen rennossa tunnelmassa ja luoda samalla kerralla uusi teos alusta loppuun. Tärkeintä sessareissa on tekemisestä ja lopputuloksen valmistumisesta kumpuava ilo.

Työpajatoiminnassa sessaroinnilla on monia etuja, ja ennalta määritetyn tuotoksen sijaan voidaan yhdessä päästä yllättäviinkin lopputuloksiin. Toimintaan voi osallistua monen tasoisia tekijöitä samaan aikaan ja opastusta saattaa ohjaajien lisäksi saada myös muilta osallistujilta. Toiminta ei vaadi osallistujilta valmistautumista tai aiempaa kokemusta, sessarityöpaja voidaan halutessa jopa toteuttaa ilman ilmoittautumista.

Sessarien keskiössä on tekeminen, mihin kirjoittamisesta kiinnostuneet pääsevät heti käsiksi. Kannustavassa ilmapiirissä on myös turvallista kokeilla rajojansa ja tunnustella erilaisia ilmaisukeinoja.

Oma ääni kuuluviin!

Työpajatoiminnassamme kantavana periaatteena on itseilmaisun ja omaehtoisen tekemisen tukeminen. Ylhäältä alas -opettamisen sijaan tavoitteena on tekemiseen aktivoiminen, jonka ohessa ohjaajat pyrkivät auttamaan luontevien tekotapojen löytymisessä. Apua tarjottaessa ratkaisuja etsitään sisältöön puuttumatta. Tärkeintä on oma asia, ja sen kertomisessa jokainen alansa kiistaton asiantuntija.

Räpin tekemisen pedagogisia hyötyjä on tutkittu runsaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, joista olennaisimpia on aloittamisen matala kynnys muihin musiikkiharrastuksiin verrattuna. Räppikulttuurissa taas autenttisuus ja omaperäisyys ovat alkuajoista asti olleet korkealle arvotettuja, minä-kertoja onkin räppitekstien yleisin muoto eikä cover-esitys kuulu alan käsitteisiin. Yhdistelmä luo hyvän pohjan osallistavalle toiminnalle, johon voi liittyä rennosti omana itsenään.

Rap-työpajoja vuodesta 2013

Track Factory toimii itsenäisesti ilman valmista rahoitusta ja toteutamme työpajat yhteistyökumppaneiden kanssa. Pitkäaikaisimpana yhteistyökumppanina on toiminut Walter ry, jonka järjestämänä on pidetty Helsingissä viikottaisia työpajoja nuorille syksystä 2013.

Track Factory sai alkunsa kun musiikkituottaja Aleksi "DJ Logout" Lemola ja rap-artisti Shaka Kampara päättivät erillisten biitti- ja rap-työpajojen sijaan yhdistää työpajansa. Lopullinen sessaripohjainen toimintatapa muotoutui nopeasti kävijöiden palautteesta. Siitä lähtien olemme toteuttaneet lukuisia työpajoja ympäri Suomea ja Helsingin viikottaisista työpajoista on tehty mm. etnografista tutkimusta, lopputöitä sekä artikkeleja.

Jontti Rovaniemen Mondella 2018

Kirjoitetun tekstin äänitystä Rovaniemen Mondella 2018

Track Factoryn toimintaa 2013-2019

Hapen työpajat 2013

Harjun Streetsoul-studioilla toteutetun "City Of Marvelz"-kappaleen esitys Narinkkatorilla 2014 (Kappale Youtubessa)

Väestöliiton kanssa toteutettu TED-videohanke 2014

#Lupakysyä-kampanjaan tehty tunnusbiisi Kalliolan Nuorille 2015

Valmiin sessaribiisin kuuntelua Harjun nuorisotalolla 2017

Rap-työpajat Rovaniemellä Nuorisotalo Mondessa ja Rovaniemen kirjastossa 2018

Track Factory esiintymässä Climate Aid Youth-tapahtumassa Musiikkitalossa 2019